10 lat JATW

16 marca 2022  roku  uroczyście świętowaliśmy Jubileusz 10- lecia naszej Akademii.

Impreza miała miejsce w gościnnych progach Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie.

Uroczystość rozpoczęto od prezentacji utworu Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat” co związane było z zaistniałą sytuacją w Ukrainie.

Następnie wystąpił nasz Zespół Zumba Gold.

Po czym  nastąpiła  prezentacja filmu zrealizowanego przez Koło Fotograficzne  kierowane przez Tadeusza Szczubiała „10 lat JATW”

Było na co popatrzeć , z dumą uzmysłowiliśmy sobie jak wiele wydarzeń miało miejsce w naszej JATW w których wspólnie uczestniczyliśmy.

Po tej wstępnej części Prezes Lidia Lejszo i Wiceprezes Andrzej Postój dokonali formalnego otwarcia Imprezy witając uczestników i zaproszonych gości.

W tej części programu licznie zgromadzeni goście składali na ręce prowadzących Imprezę życzenia, gratulacje, podziękowania , czego świadkami  byli uczestnicy.

Wystąpienia-

Wicemarszałek Województwa W-M-  Sylwii Jaskulskiej

Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej-  Agnieszki Górskiej

Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie- Katarzyny Skrodzkiej- Sadowskiej

Przedstawicieli UTW w Wiedniu- Janusza Goździewskiego – Samuela Goo i Marii Glonek

Z tej okazji Samuel Go wręczył Zarządowi JATW własnoręcznie wykonane grafiki

To jedna z nich

Prezesa Federacji UTW W I M Ryszarda Oklińskiego

 

Po części oficjalnej wiele się działo

I tak wystąpił nasz Zespół Muzyczny „Kantata” , Zespół Power – Seniorki  KTS Power Dance z Klubu Agora, zaprezentowano  film Koła turystyczno- rowerowego i nordic walking kierowanego prze Romana Pragacza.

W kuluarach swe prace prezentowały Koła- Fotograficzne, Malarskie i Rękodzieła.

Tę część programu zakończono polonezem.

Po czym nastąpił wjazd tortu ufundowanego przez Panią Poseł RP- Urszulę Pasławską.

W kolejnej części programu  między innymi w imieniu Zarządu Pani Prezes złożyła podziękowania za pracę liderom  i  wolontariuszom.

 

 

I znów tańce i muzyka.

Tu para taneczna z KTS Power Dance z Giżycka

A tu Big Band  PSM pod batutą  Henryka Zinkiewicza

A potem degustacja tortu i nie tylko.

DCN