Dwunasta rocznica jatw

Dzień 14 lutego 2024 r. to 12. rocznica powstania naszej JATW.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Prezes i Wiceprezes UTW WiM, przedstawicielka Zarządu ATW przy MOK oraz Prezes Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku WiM, którzy złożyli życzenia i gratulacje.
Przybyli też liczni studenci i sympatycy naszej akademii.
Pani Prezes przedstawiła krótkie sprawozdanie z 12-letniej działalności a także wspomniała o zamierzeniach na ten rok.
Zaprezentowały się też koła zainteresowań ze swoim dorobkiem i tak: zespół wokalny „Kantata”, koło turystyczno-rowerowe, zespół taneczny „Jarocianki” (była Zumba Gold) oraz zespół taneczny „Z Wigorem”.Uczestnicy koła fotograficznego wystawili swoje prace zatytułowane „Zima” na korytarzu przy Sali Kameralnej MOK. Pokazane były też obrazy namalowane przez naszych słuchaczy
Prezes Federacji obdarzył wszystkich uczestników pokazów oraz Zarząd kwiatami, za co bardzo gorąco dziękujemy.
Na zakończenie uroczystości został wniesiony olbrzymi tort, którym zostali poczęstowani wszyscy uczestnicy spotkania.