Erasmus+

Nasi liderzy realizując w ramach programu Erasmus+ projekt „Na naukę nigdy nie jest za późno”

uczestniczyli w zajęciach Job Shadoving w organizacjach partnerskich;

w  dniach 20-22.07.2021 r w Poniewieżu

Omówienie programu zajęć z Panią Rektor Poniewieskiego UTW

Mozolne malowanie na jedwabiu- prace przygotowawcze

Prezentacja prac

Podziękowanie dla Pani tłumaczki z PUTW

Pożegnalny wieczór

w dniach 17-20.08.2021 r w Berlinie

Twórcza praca po okiem artysty

 

Pamiątkowy wpis naszej JATW w Muzeum Przyszłości

Coś z fotografii

Tu z certyfikatami

 

W dniach 9-12.09.2021 r. w Wiedniu

Przygotowania

Konsultacje

 

Jak to zrobić?

 

Pamiątkowa statuetka dla JATW

I certyfikaty

A teraz pora składania sprawozdań z mobilności

Zdjęcia

Tadeusz Szczubiał