Inauguracja

Drodzy Studenci i Sympatycy

Przypominamy o Inauguracji roku Akademickiego 2020/2021 w dniu 7 października 2020 r.

W związku z zapytaniami co do płatności składek członkowskich ponownie wyjaśniamy, że chociaż pandemia zahamowała naszą działalność dydaktyczną , to jednak nie oznacza to likwidacji Akademii.

Prowadzimy na miarę możliwości działania organizacyjne, a nawet niektórzy z nas wzięli udział w zorganizowanym przez Federację UTW W i M projekcie Mobilność kadry edukacji dorosłych.

Miało to miejsce w dniach 25.08-28.08.2020 r. w Wiedniu.

Opracowaliśmy w ramach programu Erasmus +  własny projekt  w ramach konkursu wniosków 2020 Akcji 1- Mobilność kadry edukacji dorosłych.

Projekt ten zyskał przychylną ocenę Fundacji Rozwoju  Systemu Edukacji- Narodowej Agencji Programu Erasmus +, skąd uzyskaliśmy środki na jego realizację.

Realizacja tego projektu rozpocznie się w II kwartale przyszłego roku.

A więc  nie poddajemy się, czego dowodem jest też jutrzejsza Inauguracja.

Liczymy, że zachowanie należytych zalecanych środków profilaktycznych o co apelujemy pozwoli nam na kontynuowanie działalność, bowiem pozostanie w domach nie jest najlepszym rozwiązaniem.

Wobec tego apelujemy o płatność I raty rocznej składki członkowskiej na rok 2020/2021 w kwocie 35,- zł.

Jest to niezbędne dla zachowania płynności finansowej JATW przy wzrastających kosztach stałych prowadzonej działalności np.  czynsz i media za lokal biurowy.

Składki będą przyjmowane w dniu Inauguracji przez naszego  Skarbnika.

Podajemy też numer naszego konta bankowego-

05 1750 0012 0000 0000 3875 5878

 

ZARZĄD