IV Festiwal

Dnia 27 listopada 2021 r. w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie  odbył się zorganizowany przez naszą Akademię IV Jarocki Festiwal Taneczny

„Podróż do krainy tańca w rytmie latino”

Festiwal ten  został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wyniku zatwierdzonego projektu JATW.

Patronat honorowy nad Festiwalem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustwaw Marek Brzezin i Prezydent m. Olsztyna Piotr Grzymowicz.

W prologu Imprezy wystąpili uczniowie PSM.

Następnie prezes JATW Lidia Lejszo i Wiceprezes Andrzej Postój dokonali otwarcia Festiwalu w trakcie którego powitano zaproszonych gości, uczestników oraz publiczność.

W tej części programu wystąpił przedstawiciel Samorządu Województwa w osobie Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Marcina Galibarczyka  oraz odczytano adres  Posłanki  RP Urszuli Pasławskiej.

Następnie prowadzący  przedstawili współprowadzącą Festiwal- Katarzynę Korzeb, która  przedstawiła informacje organizacyjne i regulaminowe poprzedzone  występami pokazowymi.

Wśród nich

Zespół JATW „Z wigorem”

W części konkursowej  Andrzej Postój przedstawił Jury konkursu.

Po czym nastąpiły wzmagania zespoły Top 1 – nagradzane  lub wyróżniane w jakichkolwiek festiwalach i Top-2 – zespoły  ,które  nigdy nie zdobyły nagrody.

Dancing Babki- Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Młodzi Duchem”

Zumba Gold JATW

„Z wigorem”

Zespół  „Fantastic” UTW i ON w Elblągu

 

Był też czas na przerwę by ochłodzić emocje.

Chętni w tym czasie mogli obejrzeć i podziwiać prace naszego Koła Fotograficznego

„Latino Team ” z UTW w Morągu

Pokaz tańca w kręgu zaprezentował Zespół „Czerwone Korale” z Lidzbarka Warmińskiego

Jury Konkursu przednie łatwym zadaniem

Z gorącym aplauzem spotkał się pokazowy występ pary sportowej z Klubu Tańca  Sportowego „Power Dance” Giżycko

Nie zabrakło też nietypowej  atrakcji w postaci tańca na rolkach w wykonaniu  członka Zespołu

„Z wigorem” Jarosława Czerniawskiego, który zaprezentował swe umiejętności w walcu i rock and roll’u

W końcu przyszedł czas na nagrody, które wręczała Pełnomocnik Marszałka Województwa  d/s organizacji pozarządowych Pani Joanna Glezman.

Grand Prix otrzymały zespoły

Zespół „Latino Team” Stowarzyszenia UTW w Morągu

W kategorii Zumba Gold- Zespół JATW w Olsztynie

Wręczono puchary za zajęcie pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach.

„Power Salsa” Klubu Agora

„Fantastic” UTW i ON Elbląg

 

Nie zapomniano o pozostałych uczestnikach Festiwalu, którym  wręczono statuetki za udział.

Dokonali tego Prezes Federacji UTW W i M Pan Ryszard Okliński oraz Prezes naszej JASTW Pani Lidia Lejszo.

Tu Zespół z Lidzbarka

W części końcowej Festiwalu Andrzej Postój złożył podziękowania Patronom Festiwalu, Dyrektorce PSM, która użyczyła nam scenę i widownię, zaproszonym gościom, uczestniczącym zespołom i publiczności.

Padły też gorące podziękowania w imieniu Zarządu JATW pod adresem naszych wolontariuszy, bez których niemożliwe byłoby przeprowadzenie Festiwalu .

A oto i oni

zdjęcia

Tadeusz Szczubiał