mobilność Hiszpania

W dniach 28 września – 2 października 2022 r. wytypowana grupa akademicka wzięła udział  w realizowanym projekcie Erasmus+ – Komunikacja międzykulturowa. Wpływ emocji na budowanie relacji międzyludzkich.Poznanie tańców Hiszpanii- nauka tańca flamenco.

Organizatorem  było Stowarzyszenie Polskie w Granadzie „Sami Swoi” (Asociacion Polaca de Granada „Sami Swoi” z siedzibą w Granadzie, które wydało stosowne certyfikaty  ukończenia szkolenia wszystkim 18 uczestnikom przedsięwzięcia.

Tuż przed wyjazdem

Zajęcia

Poznajemy zabytki-

Wprawka do Flamenco