Wykłady marzec 2022

Sala Kameralna MOK Olsztyn , Dąbrowszczaków 3 godz. 11.00

1/. 02-03-2022 dr hab. Krzysztof Żęgota- „Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej -gospodarcze i polityczne uwarunkowania rozwoju”

2/.09-03-2022 prof. UWM Marcin Chełminiak – „Czy Polsce i Europie grozi nowa zimna wojna”

3/. 16-03-2022 obchody 10-lecia JATW

4/. 23-03-2022 Pani Anna Karpiak- Olszewska NBP – „Tajemnice pieniądza”

5/. 30-03-2022 Radca prawny „ Umieszczanie w DPS- zgoda Sądu”

nazwisko wykładowcy poznamy wkrótce.

ZARZĄD