ZAPISY

Zapraszamy do naszego Biura, które ma swoją siedzibę w Olsztyńskiej Szkole Wyższej przy ul. Jagiellońskiej 59, lok. 10 w poniedziałki od godziny 10:00 do 12:00 lub przed wykładem w każdą środę od godziny 10:30 w Miejskim Ośrodku Kultury , Kamienica Naujacka, (Sala Kameralna), ul. Dąbrowszczaków 3.

Wpisowe wynosi 40 zł (jednorazowo), składka członkowska 100 zł rocznie lub semestralnie 50 zł.

Składkę za rok akademicki lub za pierwszy semestr należy opłacić do końca miesiąca października, zaś za drugi semestr do końca lutego.

Nieopłacenie składki członkowskiej przez dwa kolejne semestry – skutkuje wykluczeniem z listy słuchaczy JATW.

Składki można opłacać u Skarbniczki JATW w każdą środę przed lub po wykładzie w MOK (Sala Kameralna), ul. Dąbrowszczaków 3 lub na konto bankowe: BNP Paribas nr 05 1750 0012 0000 0000 3875 5878, z dopiskiem „składka członkowska, za jaki okres”, a także dodając nazwisko i imię wpłacającego”.

Zarząd JATW