,

Zespół Wokalny „ Kantata” – mini koncert ,grupa teatralna JATW

Zespół Wokalny „ Kantata” – mini koncert,
grupa teatralna JATW z przedstawieniem Niech żyje bal

TADEUSZ SZCZUBIAŁ