PLAN WYKŁADÓW NA MAJ 2023 R.

PLAN WYKŁADÓW NA MAJ 2023 R.

(MOK, Kamienica Naujacka ul. Dąbrowszczaków 3)

10.05.2023 r. godz. 11:00

„Technologia piwa”

dr inż. Małgorzata Lewandowska
Wydział Nauki o Żywności

Katedra Inżynierii, Aparatury Procesowej i Biotechnologii Żywności, UW-M

17.05.2023 r. godz. 11:00

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków

24.05.2023 r. godz.. 11:00

„Rozwój osobisty jest możliwy w każdym wieku. Jak być lepszym? – praktyczne inspiracje”

Jacek Łapiński

31.05.2023 r. godz. 11:00

Jak działa Jarocka Akademia Trzeciego Wieku, struktury – podsumowanie działalności.