Erasmus+

13 października 2021 r . w miejsce wykładu dokonaliśmy rozpowszechnienia mobilności edukacyjnej

w ramach programu ERASMUS +  „Na naukę nigdy nie jest za późno”.

Mobilność w Poniewieżu w dniach 20-23 lipca 2021 r. zaprezentowali-

Krystyna Bernat i Kazimierz Lejszo

Mobilność w Berlinie w dniach 17-20 sierpnia 2021 r.  zaprezentowały  Grażyna Rudzińska i Elżbieta Oklińska.

Wrażeniami z Wiednia w dniach 9-12 września 2021 r. podzieliły się Mieczysława Kosmowska i Barbara Zaborniak.

Prezenterzy mobilności w swoich wystąpieniach akcentowali ,że udział w mobilnościach utwierdził ich w przekonaniu, że rzeczywiście na naukę nigdy nie jest za późno.

W części organizacyjnej zebrania Prezes JATW Lidia Lejszo m.in. przedstawiła założenia dalszej działalności apelując do studentów o zgłaszanie inicjatyw w tym zakresie i udziału w ich realizacji.

Wskazano na potrzebę powrotu do aktywności, w tym do udziału w kołach  zainteresowań, których działalność z uwagi na stan epidemiczny została zahamowana.

Ponadto poinformowano o konieczności uregulowania składek członkowskich , jako podstawy materialnej kontynuowania działalności JATW.

Z uwagi na udział w zebraniu nowych członków Prezes dokonała prezentacji całego Zarządu.

Zdjęcia- Roman Pragacz.

Biuletyn

W nawiązaniu do informacji o realizacji mobilności edukacyjnej „Na naukę nigdy nie jest za późno” przedstawiamy Państwu wydany z tej okazji biuletyn.