Grupa rowerowa pod przewodnictwem lidera- Romana Pragacza była wciąż aktywna, jednak teraz z uwagi na jesienną aurę kończy swą działalność przechodząc  się na nordic walking.

A to ostatnie wypady

Gratulujemy aktywności.