ERASMUS+ podsumowanie

Dnia 28 października 2021 r. w Sali Senackiej OSM w Olsztynie dokonaliśmy podsumowania zakończonego projektu „Na naukę nigdy nie jest za późno”.

W wydarzeniu tym wzięli udział uczestnicy projektu, nie zabrakło też gości , m.in. Wicemarszałek Województwa W-M-  Pani Sylwi Jaskulskiej, Rektora OSM- Pani Agnieszki Górskiej oraz pełnomocników Marszałka Województwa, Rektora UW-M  i Prezydenta Olsztyna d/s organizacji pozarządowych.

Nie zapomniał o nas również Prezes Federacji UTW WiM- Pan Ryszard Okliński , który przedstawił perspektywy dalszych projektów  w ramach  programu Erasmus+

Raport z realizacji projektu przedstawił jego koordynator- Wiceprezes  Andrzej Postój.

A to niektóre prace wykonane w trakcie projektu

Po dyskusji wszyscy uczestnicy otrzymali europassy dokumentujące udział w mobilności oraz wydany z tej okazji biuletyn.

foto- Tadeusz Szczubiał.

Uwaga

Biuletyn z realizacji projektu na stronie    www.jatw.pl/erasmus-3/