wykład

Dnia 3  listopada 2021 r. gościliśmy Prezydenta Miasta- Pana Piotra Grzymowicza, który wygłosił wykład

„Olsztyn- dekada zmian”

Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, ponieważ przybliżył nam zaistniałe zmiany w krajobrazie architektonicznym naszego miasta w ciągu dziesięciolecia.

Podziękowania

Wręczenie biuletynu JATW z realizacji projektu Erasmus+ „Na naukę nigdy nie jest za późno”

I wpis Pana Prezydenta do naszej kroniki

Zdjęcia- Tadeusz Szczubiał