Erasmus

Ogłaszamy listę uczestników mobilności

Lista główna

kandydatów – liderów Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie, na mobilność Poniewież /Litwa/ w dn. 12-17.05. 2021 r.

 1. Lidia Krystyna Lejszo
 2. Elżbieta Oklińska
 3. Krystyna Jadwiga Bernat
 4. Grażyna Regina Rudzińska
 5. Kazimierz Lejszo
 6. Jerzy Marian Kosiński
 7. Stefan Borysewicz
 8. Andrzej Postój

Lista rezerwowa

kandydatów – liderów Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie, na mobilność Poniewież /Litwa/ w dn. 12-17.05. 2021 r.

 1. Tadeusz Bogdan Szczubiał
 2. Barbara Irena Zaborniak
 3. Ryszard Okliński
 4. Mieczysława Alicja Kosmowska
 5. Janina Zofia Mironiuk
 6. Zofia Krystyna Tatulińska
 7. Roman Pragacz

 

ZARZĄD