Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński

 

 

Komisja Rewizyjna

Tadeusz Szczubiał-Przewodniczący

Teresa Krystyna Gryksztas -Wiceprzewodnicząca

Barbara Zaborniak -członek

 

 

Sąd  Koleżeński

Jadwiga Białogrzywiec – Przewodnicząca

Jadwiga Czarnecka – członek

Barbara Nowotka – członek