,

Tematy wykładów w miesiącu lutym 2023 roku

PLAN WYKŁADÓW NA LUTY 2023 R.

    (MOK, Kamienica Naujacka  ul. Dąbrowszczaków

01.02.2023 r. godz. 11:00

 „Marlene Dietrich – ikona XX wieku”

dr Radosław Supranowicz

Wydział Humanistyczny

Katedra Filologii Germańskiej UW-M

08.02. 2023 r. godz. 11:00

„Fenomen AKTT Miraż i jego wpływ na rozwój tańca w Polsce”

Karolina Felska
tancerka i propagatorka tańca towarzyskiego

15.02.2023 r. godz. 11:00

„11 rocznica założenia JATW”

 

 

 

Informujemy, iż nastąpiła zmiana wykładowcy i tematu wykładu w dniu 22.02.20223 r.
Temat wykładu: „Historia olsztyńskich zieleńców i parków” a wygłosi
Pani dr inż. Marta Akincza
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Katedra Architektury Krajobrazu UW-M

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej UW-M