Koło fotograficzne w akcji

Drodzy Studenci

Czas mimo pandemii biegnie nieubłaganie. Jeszcze niedawno, bo 6 marca br. nasze koło fotograficzne prowadzone przez lidera Tadeusza Szczubiała prezentowało na stronie JATW piękno zimowej aury udowadniając po raz kolejny, że na miarę możliwości kontynuuje działalność. Dzisiaj prezentujemy zdjęcia członków Koła po hasłem „Spotkanie z wiosną” A oto i one. Na początek bocian, który wrócił do nas.


A tu żabka

I powódź kwiatów

Mamy też informację, że po dokonaniu sczepień przeciwko Covid 19 działalność pod wodzą lidera- Romana Pragacza wznawia Koło turystyczne.

Tak trzymać, musimy przetrwać w oczekiwaniu na wznowienie działalności JATW w całym zakresie uśpionych póki co możliwości.

Drodzy Studenci,żeby to się dokonało potrzebne jest wasze wsparcie w postaci wpłat składek członkowskich. Niestety aktualnie z tym jest nieciekawie.
Aktualnie składki uiściło 51 osób w większości za jeden semestr.

Tymczasem JATW tak jak informowaliśmy o tym na Walnym Zebraniu w dniu 23 września 2020 r. ponosimy pokaźne koszty stałe , w szczególności w postaci czynszu za lokal biurowy.

Godzi się nadmienić, że Prezydent Miasta we wrześniu 2020 r. ku naszemu zaskoczeniu zadecydował o wypowiedzeniu nam dotychczasowej preferencyjnej stawki opłat podnosząc ją dziesięciokrotnie. 4 marca 2021 r. wystąpiliśmy do Pana Prezydenta o wsparcie w postaci powrócenia do dotychczasowej opłaty, jednakże otrzymaliśmy w tej sprawie negatywną odpowiedź z powołaniem się na bardzo trudny stan budżetu miasta.

Jednak nie poddajemy się, wypowiedzieliśmy z dniem 12 kwietnia 2021 r. umowę najmu z Miastem z zachowaniem obowiązującego trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa z dniem 31 lipca 2021 r. Znajdziemy „swój kąt” w innej organizacji, która potrafiła zrozumieć, że taka organizacja pozarządowa, jak nasza utrzymująca się ze składek członkowskich, w której zarząd dział non profit zasługuje na wsparcie po to, żeby mogła kontynuować swą działalność na rzecz seniorów.

Informując o tym ze swej strony zwracamy się do Was Drodzy Studenci o mobilizację w kierunku zrealizowania swych obowiązków statutowych w postaci wpłat składek członkowskich.

Wszak po zwalczeniu pandemii zapewne będziecie chcieli wrócić do czynnego życia, w tym do naszej Akademii, a więc trzeba wszystko zrobić w tym kierunku, żeby było
dokąd wrócić. Liczymy na zrozumienie, z nadzieją, że wspólnie przetrwamy do zbliżającego się w roku 2022 dziesięciolecia JATW.

Pozdrawiamy Wszystkich

ZARZĄD

Zdjęcia wybrał:
Tadeusz Szczubiał