porozumienie z OSW

Jak wspominaliśmy  Prezydent Miasta Olsztyn zadecydował o podwyższeniu z dniem 1 lutego 2021 r. naszej Akademii czynszu za lokal biurowy przy ulicy Kopernika.

Podwyżka stanowi dziesięciokrotność dotychczasowej stawki.

Prośba JATW o cofnięcie tej podwyżki nie spotkała się z przychylnością.

W aktualnej sytuacji  epidemicznej nie jesteśmy w stanie udźwignąć  takiego obciążenia finansowego.

Toteż  zmuszeni zostaliśmy do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem na 31 lipca 2021 r. poszukując sposobu rozwiązania tej trudnej sytuacji. Z pomocą pośpieszyła nam Olsztynska Szkoła Wyższa.

W rezultacie 24 maja 2021 r. nastąpiło zawarcie porozumienia JATW z OSW o współpracy na zasadzie partnerstwa w realizacji zada statutowych JATW na rzecz społeczności lokalnej Warmii i Mazur z uwzględnieniem profilu działalności OSW.

Porozumienie podpisali – Pani Rektor OSW- dr Agnieszka Górska i Prezes JATW- Lidia Lejszo.

Efekt tego porozumienia jest natychmiastowy.

Pan Rektor zadeklarowała nam wynajem lokalu biurowego przy ulicy Jagiellonskiej na preferencyjnych warunkach i to na parterze.

Lokal ten otrzymamy do dyspozycji  z dniem 1 sierpnia 2021 r. po podpisaniu stosownej umowy najmu.

Zdajemy sobie sprawę, że dla niektórych słuchaczy związane  będzie to z trudnościami komunikacyjnymi, jednak parter zamiast trzeciego piętra stanowić będzie rekompensatę.

Najważniejsze, że zmniejszenie wydatków związanych z czynszem  pozwoli nam przetrwać do czasu ostatecznego wygaśnięcia pandemii.

ZARZĄD

zdjęcia

Tadeusz Szczubiał.