Komisja  Rewizyjna

Tadeusz Szczubiał – Przewodniczący

Teresa Krystyna Gryksztas – Wiceprzewodnicząca

Barbara Zaborniak  – członek

 

Sąd Koleżeński

Jadwiga Białogrzywiec – Przewodnicząca

Jadwiga Czarnecka – członek

Barbara Nowotka – członek