Mobilność Wiedeń

Podajemy ostateczną listę uczestników w projekcie Erasmus+ „Na naukę nigdy nie jest za późno”

Mobilność  w Wiedniu w dniach 8-13 września 2021 r.

  1. Borysewicz Stefan
  2. Kosmowska Mieczysława
  3. Lejszo Lidia
  4. Postój Andrzej
  5. Pragacz Roman
  6. Szczubiał Tadeusz
  7. Tatulińska Zofia
  8. Zaborniak Barbara

ZARZĄD