Erasmus+ Berlin

Podajemy ostateczną listę uczestników w projekcie „Na naukę nigdy nie jest za późno”-

Mobilność  Berlin w dniach 16-21 lipca 2021 r:

1.Bernat Krystyna

2. Kosiński Jerzy

3.Lejszo Kazimierz

4. Lejszo Lidia

5. Oklińska Elżbieta

6. Postój Andrzej

7. Rudzińska Grażyna

8. Szczubiał Tadeusz

Przypominamy o szkoleniu wstępnym 10 sierpnia 0 godz. 11.30 w biurze przy ul. Jagiellońskiej 59

ZARZĄD