PLAN WYKŁADÓW NA KWIECIEŃ 2024 R.(MOK, Kamienica Naujacka ul. Dąbrowszczaków 3)

03.04.2024 r., godz. 11:00
Senior + zdrowie – samodzielność w poruszaniu się po systemie opieki zdrowotnej
i profilaktyka

Aleksandra Kuczko
główny specjalista, stanowisko ds. profilaktyki zdrowotnej
Katarzyna Tokarczyk – Naczelnik Wydziału Obsługi Klientów i Profilaktyki, NFZ

10.04.2024 r., godz. 11:00
Możliwości korzystania ze wsparcia związanego z edukacją, zdrowiem
psychofizycznym i kulturą
Beata Snopek
Psycholog, prezeska Stowarzyszenia My Happiness

17.04.2024 r., godz. 11:00
Koncert wokalny uczennic Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie

24.04.2024 r., godz. 11:00
Walne Zebranie Sprawozdawcze CzłonkówJarockiej Akademii Trzeciego Wieku
w Olsztynie