PLAN WYKŁADÓW NA PAŹDZIERNIK 2023 R.

PLAN WYKŁADÓW NA PAŹDZIERNIK 2023 R.

(MOK, Kamienica Naujacka ul. Dąbrowszczaków 3)

 

04.10.2023 r. godz. 11:00 Wykład inauguracyjny

Dlaczego warto tworzyć teatr amatorski”

Magdalena Pąk

11.10.2023 r. godz.11:00

„Tereska nie płacz” – spotkanie autorskie
Teresa Barszcz-Ward


18.10.2023 r. godz. 11:00
„Agresja Sowiecka na II RP. 17 września 1939r.”

dr hab. Karol Sacewicz
Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej

25.10.2023 r. godz. 11:00
„Dworzec Główny w Olsztynie”

Andrzej Bobrowicz