WYKAZ       osób JATW zakwalifikowanych na mobilność do ESTONII                    

 

WYKAZ 

                           osób    JATW zakwalifikowanych na  mobilność do  ESTONII

  w dniach 01-08-lipca 2023r.

 

1/.Elżbieta   Oklińska

2/.Andrzej   Postój

3/Grażyna   Rudzińska

4/.Barbara   Brdak

5/.Zofia   Tatulińska

6/.Jadwiga  Czarnecka

7/.Tadeusz  Szczubial

8/.Dagmara  Szczubiał

9/.Bożena  Busz

10/.Grzegorz   Busz

11/.Romualda  Kościesza

12/.Czesława   Malinowska

Rezerwowi na wyjazd:

1/.Irena  Włosińska

2/.Janusz  Bazyluk

 

Szkolenie na mobilność w Estonii odbędzie się  29.05.2023 r. o godzinie 10,3o w Sali nr.13 w Olsztyńskiej Szkole Wyższej przy ul. Jagiellońskiej 59.

Obecność zakwalifikowanych i osób z listy rezerwowej  obowiazkowa

 

Zarząd  JATW