WALNE ZEBRANIE AKADEMII TRZECIEGO WIEKU 17 MAJA 2023 ROKU

W środę 17 maja br odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku

Po stwierdzeniu przez Komisję Skrutacyjną ważności zebrania przedstawiono wyniki działania Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego a następnie Pani Prezes Elżbieta Oklińska przekazała informacje dotyczące działalności Zarządu za ostatni okres i zdała sprawozdanie finansowe Akademii

Zatwierdzono zmiany w Statucie dotyczące kadencyjności